LA COMARCA - Consell Comarcal del Barcelonès

barcelones.cat

LA COMARCA

El territori i els municipis

El Barcelonès comprèn l’espai que va entre la serralada de Collserola i el mar i que queda emmarcat entre els rius Llobregat i Besòs, tot i que els límits comarcals transcendeixen el curs d’aquest últim per englobar els nuclis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs.

Encara que el Barcelonès és la comarca més petita de Catalunya, és també la més poblada; l’espai urbà s’hi estén arreu i es prolonga per les veïnes comarques del Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Occidental. El Barcelonès, a més de concentrar la major part de la població del Principat, centralitza l’activitat econòmica de Catalunya. Els serveis i les activitats comercials es localitzen principalment a la ciutat de Barcelona, que, com a capital de Catalunya, és seu dels serveis generals i centrals de la comunitat autònoma, mentre que la indústria es localitza preferentment al voltant de la ciutat, a les àrees compreses entre aquesta i els nuclis urbans limítrofs; hi destaquen la metal·lúrgica, la química, la paperera, la de la construcció, les arts gràfiques, la tèxtil, l’electrònica i la informàtica.

Dades oficials (Municat)

Municat

Població (Idescat)

Idescat

Cartografia (ICC)

ICC

Turisme

Badalona
Barcelona
L'Hospitalet
Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Gramenet

Webs d'interes

 • Gov.obert transparència

 • BN

 • Centre Atenció Animals

 • RONDA VERDA

 • Barcelonès jove

 • Centre Europa jove

 • Borsajove ofertes treball

 • CIBAD

 • CIREJ

 • Compartir habitatge

 • Albergs de Joventut

© CONSELL COMARCAL  |   Mapa Web  |   Avís legal  |   Copyright 2018  |   Design by Dortoka disseny